Termeni de utilizare online AbbVie

Data intrării în vigoare: 01.01.2013

Prezenții Termeni de Utilizare Online guvernează accesul dumneavoastră la site-urile web controlate de AbbVie, inclusiv de subsidiarele și afiliații acesteia (denumite împreună „AbbVie”) care au link-uri către acești Termeni de Utilizare Online (denumite împreună „site-urile web  AbbVie”). Prezenții Termeni de Utilizare Online nu se aplică pentru site-urile web AbbVie care nu au un link către acești Termeni de Utilizare Online sau pentru site-uri web ale terților, către care site-urile web AbbVie ar putea avea un link. Utilizarea de către dumneavoastră a site-urilor web AbbVie se supune acestor Termeni de Utilizare Online și Politicii de Confidențialitate.

Fără a prejudicia drepturile pe care le aveți în baza legilor aplicabile, AbbVie își rezervă dreptul să modifice acești Termeni de Utilizare Online pentru a reflecta progresele tehnologice, modificările legislative și de reglementare și bunele practici în afaceri. Dacă AbbVie modifică prezenții Termeni de Utilizare Online, o versiune actualizată a acestor Termeni de Utilizare Online va reflecta acele modificări și vă vom înștiința despre aceste modificări actualizând data intrării în vigoare din partea de sus a acestor Termeni de Utilizare Online. Accesând sau utilizând site-urile web AbbVie sunteți de acord că ați citit, ați înțeles și acceptați să respectați obligațiile create de versiunea actuală a acestor Termeni de Utilizare Online, pe care îi puteți vedea atunci când accesați site-urile web AbbVie. Dacă nu sunteți de acord cu prezenții Termeni de Utilizare Online sau dacă sunteți nemulțumiți de site-urile AbbVie, soluția unică și exclusivă la care puteți apela este să nu mai folosiți site-ul web AbbVie.

Declinarea responsabilității

Confirmați și sunteți de acord că:

Deși pe site-urile web AbbVie ne străduim să furnizăm cele mai recente informațiiprivind produsele și serviciile noastre, precum și alte informații despre AbbVie, nu garantăm acuratețea, eficiența și caracterul adecvat al informațiilor incluse pe site-urile web AbbVie. Fiecare persoană își asumă responsabilitatea deplină și toate riscurile care iau naștere din utilizarea site-urilor web AbbVie. Informațiile sunt prezentate „CA ATARE” și pot include inadvertențe tehnice sau greșeli de redactare. AbbVie își rezervă dreptul de a face adăugiri, șterge sau modifica informațiile conținute pe site-urile web AbbVie în orice moment, fără nicio înștiințare prealabilă cu respectarea legislației în domeniul medicamentului de uz uman.

ABBVIE NU FACE NICIUN FEL DE DECLARAȚII SAU GARANȚII, DE NICIUN FEL ȘI DE NICIO NATURĂ, CU PRIVIRE LA INFORMAȚIILE SAU LA CONȚINUTUL POSTAT PE SITE-URILE WEB ABBVIE. ABBVIE DECLINĂ PRIN PREZENTA ORICE DECLARAȚII SAU GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, CREATE PRIN LEGE, CONTRACTUAL SAU ÎN ALT FEL, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE GARANȚII PRIVIND CARACTERUL VANDABIL, GRADUL DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLUL SAU NEÎNCĂLCAREA. ABBVIE NU VA FI ÎN NICIUN FEL RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNE DE ORICE FEL SAU DE ORICE NATURĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE (INCLUSIV PIERDERE DE PROFIT) SAU SECUNDARE CARE AR PUTEA APĂREA DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU EXISTENȚA SAU CU UTILIZAREA SITE-URILOR WEB ABBVIE ȘI/SAU CU INFORMAȚIILE SAU CONȚINUTUL POSTAT PE SITE-URILE WEB ABBVIE, INDIFERENT DACĂ ABBVIE A FOST INFORMATĂ DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

AbbVie nu este responsabilă și nu oferă nicio garanție pentru acuratețea, eficiența, caracterul oportun și adecvat al oricăror informații sau al oricărui conținut obținut de la terți, inclusiv hyperlink-uri către sau de la site-uri web ale unor terți. Cu excepția cazului în care se prevede altfel pe site-urile web AbbVie, Abbvie nu va edita, cenzura sau controla în alt fel niciun conținut furnizat de terți și niciun spațiu de știri, chat room sau alte forumuri similare postate pe site-urile web ale AbbVie. Prin urmare, aceste informații trebuie considerate ca fiind suspecte și nu sunt susținute de AbbVie.

Site-urile web AbbVie pot să conțină declarații anticipative, care reflectă așteptările actuale ale Abbvie privind evenimente viitoare și evoluția activității economice. Declarațiile anticipative implică riscuri și incertitudini. Evoluțiile sau rezultatele reale ar putea să difere semnificativ de cele proiectate și depind de o serie de factori, inclusiv, dar fără a se limita la reușita programelor de cercetare actuale, rezultatele unor studii clinice în curs sau viitoare, comercializarea curentă a produselor sale, aprobările de reglementare privind produsele farmaceutice, valabilitatea și aplicarea brevetelor sale, stabilitatea relațiilor sale comerciale și condițiile economice generale. AbbVie intenționează să actualizeze în mod regulat site-urile web AbbVie, dar nu își asumă nicio obligație în ceea ce privește actualizarea conținutului.


Utilizarea de către dumneavoastră

Dumneavoastră înțelegeți, recunoașteți și sunteți de acord cu următoarele:

Folosind site-urile web AbbVie, sunteți de acord să nu perturbați și să nu interceptați informațiile noastre electronice postate pe site-urile web ale AbbVie sau pe oricare dintre serverele noastre. De asemenea, sunteți de acord să nu încercați să evitați caracteristicile de securitate ale site-urilor web AbbVie și să respectați toate legile, regulile și reglementările aplicabile locale, statale, federale și internaționale.

Dumneavoastră acordați AbbVie dreptul să utilizeze tot conținutul pe care îl încărcați sau îl transmiteți în alt fel pe site-urile web AbbVie, sub rezerva respectării acestor Termeni de Utilizare Online și a Politicii de Confidențialitate a AbbVie, în orice mod alege AbbVie, inclusiv, dar fără a se limita la copierea, afișarea, transmiterea sau publicarea acestui conținut în orice format, modificarea sa, încorporarea într-un alt material sau crearea unei lucrări derivate pe baza sa. În măsura în care este permis de legile aplicabile, declinați orice drepturi morale pe care le-ați putea deține în legătură cu conținutul pe care îl încărcați sau îl transmiteți în alt fel pe site-urile web ale AbbVie (dacă acesta există).

Cu excepția cazului în care AbbVie precizează sau convine în mod expres în prealabil, nu se va stabili nicio relație confidențială în cazul în care orice utilizator al site-urilor web AbbVie va face orice comunicare orală, scrisă sau electronică către AbbVie (precum feedback, întrebări, comentarii, sugestii, idei etc.). Dacă site-urile web AbbVie necesită sau solicită furnizarea unor astfel de informații și dacă aceste informații conțin informații de identificare personală (de ex. nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail), AbbVie va obține, va utiliza și va păstra aceste informații într-un mod compatibil cu Politica noastră de Confidențialitate. În caz contrar, această comunicare și orice informații depuse astfel vor fi considerate neconfidențiale, iar AbbVie va putea să reproducă, să publice sau să utilizeze aceste informații în alt fel, în orice scopuri, inclusiv, dar fără a se limita la cercetarea, dezvoltarea, producerea, utilizarea sau vânzarea de produse în care sunt încorporate astfel de informații. Expeditorul oricăror informații trimise către AbbVie are răspunderea deplină privind conținutul acestora, inclusiv veridicitatea și exactitatea acestora și neîncălcarea oricăror drepturi de proprietate sau confidențialitate ale altor persoane.


Proprietate intelectuală

Informațiile, documentele și grafica aferentă publicată pe site-urile web AbbVie („Informațiile”) sunt proprietatea exclusivă a AbbVie, cu excepția informațiilor furnizate AbbVie de către terți în cadrul unui contract. Permisiunea de a folosi Informațiile este acordată, cu condiția ca (1) nota privind drepturile de autor de mai sus să apară pe toate copiile; (2) utilizarea informațiilor să fie doar pentru informare și pentru uzul necomercial sau personal; (3) Informațiile să nu fie modificate în niciun fel; și (4) grafica disponibilă pe acest site web AbbVie să nu fie folosită separat de textul care o însoțește. AbbVie nu răspunde de conținutul furnizat de terți furnizori și vă este interzis să distribuiți aceste materiale fără permisiunea titularului drepturilor de autor asupra respectivului conținut. Cu excepția celor permise mai sus, nu se acordă nicio licență și niciun drept, expres sau implicit, niciunei persoane, în baza niciunui brevet, niciunei mărci comerciale sau altui drept de proprietate al AbbVie. Nu se poate utiliza în niciun fel nicio marcă comercială a AbbVie, denumiri comerciale, imagine comercială și produse de pe site-urile web AbbVie fără autorizația prealabilă în scris a AbbVie, decât pentru a identifica produsul sau serviciile companiei.


Confidențialitate și securitate

AbbVie se angajează să vă protejeze confidențialitatea în mediul online. Înțelegem importanța confidențialității pentru clienții noștri și pentru vizitatorii site-urilor web AbbVie. Utilizarea de către noi a informațiilor care permit identificare personală este guvernată de Politica de Confidențialitate și prin accesarea și utilizarea site-urilor web AbbVie sunteți de acord să respectați această Politică de Confidențialitate.

Dumneavoastră recunoașteți și sunteți de acord că, atunci când transmiteți informațiile dumneavoastră care permit identificare personală pe site-urile web AbbVie, deși AbbVie are protecții pentru a preveni accesul neautorizat sau interceptarea, nu există o garanție absolută a securității. ÎN CAZUL IMPROBABIL AL UNEI INTERCEPTĂRI SAU A UNUI ACCES NEAUTORIZAT ÎN CIUDA EFORTURILOR NOASTRE, ABBVIE NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU ACESTE INTERCEPTĂRI SAU ACCES NEAUTORIZAT SAU PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE SAU SECUNDARE (INCLUSIV PIERDEREA DE PROFITURI) SUFERITE DE UN CLIENT SAU UN UTILIZATOR, CHIAR DACĂ ABBVIE A FOST INFORMATĂ ÎN PREALABIL CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, ABBVIE NU GARANTEAZĂ, NICI EXPRES, NICI IMPLICIT CĂ INFORMAȚIILE FURNIZATE DE ORICE CLIENT NU VOR SUFERI INTERCEPTĂRI SAU ACCES NEAUTORIZAT ȘI NU OFERĂ NICIO GARANȚIE IMPLICITĂ PRIVIND CARACTERUL VANDABIL ȘI GRADUL DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. FIECARE CLIENT RĂSPUNDE DE PĂSTRAREA CONFIDENȚIALITĂȚII PRIVIND PROPRIA SA PAROLĂ.


Limitarea răspunderii

AbbVie nu își asumă nicio răspundere pentru materialele, informațiile și opiniile furnizate, postate sau disponibile în alt fel prin site-urile web AbbVie. Vă bazați pe aceste materiale, informații și opinii exclusiv pe riscul dumneavoastră. AbbVie declină orice răspundere pentru vătămări sau daune care rezultă din utilizarea site-urilor web AbbVie sau a conținutului acestora.

SITE-URILE WEB ABBVIE, CONȚINUTUL SITE-URILOR ȘI PRODUSELE ȘI SERVICIILE FURNIZATE SAU DISPONIBILE PRIN SITE-URILE WEB ABBVIE SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ȘI „ÎN MĂSURA DISPONIBILITĂȚII”, CU TOATE DEFECTELE. ABBVIE SAU DISTRIBUITORII ACESTEIA, SAU ADMINISTRATORII, ANGAJAȚII SAU MANDATARII ACESTORA (ÎN CONTINUARE „PĂRȚILE ABBVIE”) NU VOR FI ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNE DE NICIUN FEL, ÎN BAZA NICIUNEI TEORII DE DREPT, APĂRUTE CA URMARE SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SITE-URILE WEB ABBVIE, CONȚINUTUL PAGINILOR, SERVICIILE FURNIZATE PE SAU PRIN SITE-URILE WEB ABBVIE SAU PE ORICE SITE-URI WEB LEGATE CU ACESTA, INCLUSIV PENTRU DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, PUNITIVE, SECUNDARE SAU PENALIZATOARE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA VĂTĂMARE PERSONALĂ, PIERDERI DE PROFITURI SAU DAUNE REZULTATE DIN ÎNTÂRZIERE, ÎNTRERUPEREA SERVICIILOR, VIRUȘI, ȘTERGEREA FIȘIERELOR SAU A COMUNICĂRILOR ELECTRONICE, SAU ERORI, OMISIUNI SAU ALTE INEXACTITĂȚI DE PE SITE-URILE WEB ABBVIE SAU DIN CONȚINUTUL PAGINILOR, INDIFERENT DACĂ ESTE SAU NU VORBA DE NEGLIJENȚA ABBVIE ȘI INDIFERENT DACĂ ABBVIE A FOST SAU NU INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA EXISTENȚEI ACESTOR DAUNE. Sunteți de acord că, indiferent de orice lege aplicabilă care prevede contrariul, nu puteți să depuneți plângere sau să formulați acțiune în instanță ca rezultat sau în legătură cu site-urile web AbbVie sau cu acești Termeni de utilizare online la mai mult de un (1) an după ce a apărut plângerea sau acțiunea respectivă. VĂ RUGĂM SĂ AVEȚI ÎN VEDERE CĂ PE SITE-URILE WEB ABBVIE POT FI APLICABILE ȘI ALTE NOTE JURIDICE, DECLINĂRI DE RESPONSABILITĂȚI ȘI ALȚI TERMENI ȘI CONDIȚII.

Elemente generale

Sunteți de acord că acești Termeni de Utilizare Online și Politica de Confidențialitate descriu întregul acord între noi cu privire la obiectul acestora. Site-urile web ale AbbVie au fost create și sunt exploatate în baza legilor statului Illinois. Legile statului Illinois vor controla termenii prevăzuți în acești Termeni și Condiții Online, în măsura în care legile statului Illinois nu sunt înlocuite de legi aplicabile obligatorii, de ex. legi privind protecția consumatorului, care sunt aplicabile pentru dumneavoastră. Dacă o instanță cu jurisdicție competentă constată că orice prevedere din prezenții Termeni de Utilizare Online este nevalabilă sau neaplicabilă, sunteți de acord că celelalte prevederi ale acestor Termeni de Utilizare Online vor rămâne în vigoare și vor produce efecte depline.