Klarspråk: bloggen som ger dig nya perspektiv på psoriasis

Med rätt behandling kan sjukdomen kontrolleras
Psoriasis är en kronisk sjukdom som ännu inte kan botas. Tack vare forskningen och nya, mer effektiva behandlingsalternativ finns det idag dock goda möjligheter att kontrollera symtomen både på kort och lång sikt.

Vad beror sjukdomen på?
Psoriasis beror på en överaktivering av kroppens immunsystem och räknas till gruppen autoimmuna sjukdomar.

Normalt förnyas överhuden regelbundet genom en nybildning av hudceller. Processen från att en ny hudcell bildas, transporteras genom överhuden och stöts bort, tar ungefär 5–6 veckor.

Vid psoriasis angriper de vita blodkroppar som normalt skyddar kroppen mot infektioner, de egna hudcellerna och bildar en kronisk inflammation. Inflammationen gör att hudceller bildas i hög fart och omsätts på endast 3–6 dagar. Det snabba förloppet gör att hudcellerna inte hinner mogna fullständigt. Cellerna bildar istället tjocka lager som flagnar och fjällar. Lagren som på medicinskt språk kallas plack, är kännetecknande för sjukdomen.

Sjukdomen kan variera i svårighetsgrad (mild/måttlig/svår) och drabba olika stora ytor på kroppen. Armbågar, knän, ryggslut och hårbotten är områden som ofta är påverkade.

Inflammationen stimulerar även blodcirkulationen i det drabbade området, vilket leder till rodnad och värmeökning.

Den exakta orsaken till varför sjukdomen uppstår vet man fortfarande inte, men de flesta forskare är idag överens om att ärftliga förhållanden och ett felaktigt fungerande immunförsvar spelar en viktig roll.

Det överaktiverade immunsystemet kan även leda till andra besläktade sjukdomar. Hit räknas till exempel psoriasisartrit som är en sjukdom som påverkar lederna, nagelpsoriasis som kännetecknas av gropar i nagelbädden, Crohns sjukdom som är en inflammation i mag-tarmkanalen och det metabola syndromet som är ett samlingsnamn för högt blodtryck, högt blodsocker, höga blodfetter och fetma.

I Sverige beräknas omkring 250 000 till 300 000 personer leva med psoriasis. Det gör den till en av våra vanligaste folksjukdomar.

Har du frågor om vilken form av psoriasis du har eller vill veta mer om vilken behandling som är bäst för dig, prata med din läkare.

Här hittar du tips på vad du kan ta upp vid nästa besök

Vilken typ av psoriasis har du?
Det finns fyra typer av psoriasis där den vanligaste formen är plackpsoriasis. 9 av 10 har denna variant av sjukdomen.

  • Plackpsoriasis (eller psoriasis vulgaris): Plackpsoriasis kännetecknas av en kraftig nybildning av hudceller då immunsystemet aktiverar en reaktion i hudcellerna som snabbar på cellens tillväxtcykel, vilket orsakar röda och tjocka fjällande hudförändringar, så kallade plack. Placken kan uppstå på alla delar av kroppen, men är vanligast i hårbotten, på knän, armbågar och i kroppens hudveck. De flesta som insjuknar är mellan 15–35 år.
  • Guttat psoriasis: Guttat psoriasis karaktäriseras av små, rödaktiga, droppformade plack och sjukdomen debuterar vanligtvis i unga år, ofta i samband med en infektion, som till exempel halsfluss.
  • Invers psoriasis: Invers psoriasis uppträder i kroppsveck som knän, armhålor och ljumskar. Utslagen är ofta väldigt röda och kan se släta och blanka ut. Många som har denna form av psoriasis har även någon annan form av sjukdomen någon annanstans på kroppen.
  • Pustulös psoriasis: Pustulös psoriasis kännetecknas av vita blåsor som omges av vit hud. Denna typ av psoriasis drabbar ofta små kroppsområden (t.ex. händer eller fötter). Blåsorna är fyllda med var som består av vita blodkroppar.

Din läkare kan berätta mer om vilken typ av psoriasis du har. Andra ämnen som är viktiga att diskutera hittar du här.

Sjukdomens psykiska påverkan
Psoriasis har inte bara fysisk påverkan, den psykiska hälsan blir i många fall också lidande. Sjukdomens ofta synliga och besvärande symtom gör att många människor drabbas av skamkänslor, dålig självkänsla och ångest. Depression är också vanligare bland personer med psoriasis. Många upplever även att sjukdomen har en negativ inverkan på deras relationer, jobb, skola och samliv.

Det kan ibland vara svårt att prata om hur sjukdomen påverkar din psykiska och fysiska hälsa, men för att läkaren ska kunna hjälpa dig på bästa sätt det är viktigt att han eller hon förstår hur den påverkar din vardag. Vet du inte riktigt vad du ska säga? Använd den här guiden för att komma igång

Var tydlig med vad du vill få ut av din behandling

Alla som lever med psoriasis har rätt att få behandling som ger dem en hud fri från symtom. På engelska kallas detta ”clear skin”. Clear kan ju också betyda tydlig, något som är viktigt att vara för att din läkare ska kunna ge dig den behandling du behöver

Tips för hur du pratar klarspråk med din läkare

Your voice makes a difference

Be clear about your goals. The power to speak up, feel confident and demand the best care is within you. Sharing your story could be your next step to feeling free from psoriasis—and possibly inspire others to do the same.

Submit your story

Relaterade artiklar