Klarspråk: bloggen som ger dig nya perspektiv på psoriasis

De senaste årens utveckling har lett till en rad nya, mer effektiva behandlingsalternativ vid psoriasis.

Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis ska all vård och behandling utformas och genomföras i samråd med dig som patient och anpassas efter dina behov och förväntningar. Behandlingen ska även uppfylla de rekommenderade behandlingsmålen för PASI och DLQI. (1,2)

PASI (Psoriasis Area and Severity Index) är ett mått som bedömer sjukdomens svårighetsgrad och utbredning enligt skalan ”lindrig” (PASI under 3) till “svår” (PASI 10 eller över).

DLQI (Dermatology Life Quality Index) är ett mått för hur du själv upplever att sjukdomen påverkar din livskvalitet och sätts enligt skalan 0–30, där 0–5 innebär ”ingen till liten” inverkan.

Kombinationen av dina resultat av PASI och DLQI ger läkaren en bild av hur väl din behandling fungerar.

Målet för framgångsrik behandling enligt gällande behandlingsrekommendationer är ett PASI under 3 och ett DLQI på 5 eller under. (1,2)

Vill du veta mer om de krav du har rätt att ställa på din behandling, prata med din läkare!

 

Referenser:

1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis. Stöd för styrning och ledning 2019-03-11. 

2. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av psoriasis och psoriasisartrit – behandlingsrekommendation 2019-09-03.

Var tydlig med vad du vill få ut av din behandling

Alla som lever med psoriasis har rätt att få behandling som ger dem en hud fri från symtom. På engelska kallas detta ”clear skin”. Clear kan ju också betyda tydlig, något som är viktigt att vara för att din läkare ska kunna ge dig den behandling du behöver

Tips för hur du pratar klarspråk med din läkare

Your voice makes a difference

Be clear about your goals. The power to speak up, feel confident and demand the best care is within you. Sharing your story could be your next step to feeling free from psoriasis—and possibly inspire others to do the same.

Submit your story

Relaterade artiklar