Klarspråk: bloggen som ger dig nya perspektiv på psoriasis

All vård och behandling vid psoriasis ska utformas och genomföras i samråd med dig som patient och anpassas efter dina behov och förväntningar (1,2). Därtill ska den uppfylla de behandlingsmål du sätter upp tillsammans med din läkare. Det betyder att din förståelse och delaktighet är av yttersta vikt för behandlingen.

Har du behov av mer råd och stöd utöver din rent medicinska behandling kan det vara bra att veta att din vårdgivare även kan erbjuda olika former av samtalsstöd, råd om levnadsvanor och utbildning, såväl individuellt som i grupp.

Hur vet man att behandlingen fungerar?

Hur väl din behandling fungerar kan mätas på olika sätt. Självklart är det viktigaste att du upplever att din hud blir fri från plack och att ditt liv påverkas till det bättre, men det finns även andra mått för att avgöra om behandlingen har avsedd effekt. Två av dessa är PASI, som är en objektiv värdering av sjukdomens svårighetsgrad och utbredning, och DLQI, som är ett mått på din egna upplevelse av hur mycket sjukdomen påverkar din livskvalitet.

Målet för framgångsrik behandling enligt gällande behandlingsrekommendationer är ett PASI under 3 och ett DLQI på 5 eller under. (1,2)

Här kan du läsa mer om bedömningen av PASI och DLQI

Vad kan man själv kan göra för att få ut det mesta av sin behandling?

Förutom en kontinuerlig dialog med din läkare om hur du upplever din situation och behandling, finns det många saker man även kan göra själv för att må bättre.

Att sluta röka, äta hälsosamt, motionera och dra ner på mängden alkohol har visat positiva effekter både på sjukdomens omfattning och det allmänna välbefinnandet.

Prata med din läkare om vad just du kan göra för att kunna leva ditt liv utan besvär av din sjukdom!

 

Referenser:

1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis. Stöd för styrning och ledning 2019-03-11. 

2. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av psoriasis och psoriasisartrit – behandlingsrekommendation 2019-09-03.

Var tydlig med vad du vill få ut av din behandling

Alla som lever med psoriasis har rätt att få behandling som ger dem en hud fri från symtom. På engelska kallas detta ”clear skin”. Clear kan ju också betyda tydlig, något som är viktigt att vara för att din läkare ska kunna ge dig den behandling du behöver

Tips för hur du pratar klarspråk med din läkare

Your voice makes a difference

Be clear about your goals. The power to speak up, feel confident and demand the best care is within you. Sharing your story could be your next step to feeling free from psoriasis—and possibly inspire others to do the same.

Submit your story

Relaterade artiklar