Klarspråk: bloggen som ger dig nya perspektiv på psoriasis

Den tid du har tillsammans med din hudläkare är ofta begränsad och jag vet hur svårt det kan vara att hinna diskutera allt man vill ta upp under ett snabbt besök. Men efter många år har jag nu lärt mig att optimera varje minut jag är där.

Förberedelser är A och O

Innan jag träffar min läkare bestämmer jag mig för vad som är de viktigaste sakerna jag vill få ut av mitt besök. För att undvika att glömma något viktigt skriver jag ner alla frågor om symtom och behandlingsalternativ – inklusive målen för behandlingen, vad jag vill uppnå med behandlingen. Jag tänker även på att ta upp aktuell information om min livsstil, såsom matvanor och fysisk aktivitet. Att föra dagbok har varit till stor hjälp. Jag antecknar mina symtom och frågor i min dagbok varje dag och tar sedan med mig den till läkarbesöket. På så sätt blir det lättare för läkaren att identifiera möjliga medicinska samband utan att det tar upp för mycket tid.

Om du inte vet vilka frågor du ska ta upp, kan den här diskussionsguiden vara en bra hjälp.

Tre frågor du bör kunna besvara efter varje besök

Även om det känns som att du inte har mycket tid på dig under läkarbesöket, ta dig tid att skriva ner den information du får. Fråga gärna om du får spela in samtalet på din mobiltelefon!

Om du har några frågor under besöket, ställ dem med en gång! Enligt min erfarenhet är det viktigt att kunna svara JA på följande frågor:

  1. Förstår du vad din läkare berättar för dig om din behandlingsplan?
  2. Förstår du alla ord som läkaren använder?
  3. Är målet med din behandlingsplan tydligt?

Om något är oklart, fråga direkt och känn dig trygg med att du alltid har rätt att framföra din egen åsikt. Om jag fortfarande har frågor efter läkarbesöket, ringer jag läkaren vid ett senare tillfälle eller gör min egen research på nätet.

Var alltid öppen och uppriktig

Många personer med psoriasis tycker att det är pinsamt att prata om hur sjukdomen påverkar dem, särskilt om den förekommer på intima områden eller påverkar den psykiska hälsan. Detta leder ofta till att man döljer hur sjukdomen påverkar ens liv, något som är viktigt för en läkare att känna till för att kunna utforma den bästa behandlingen. Hur sjukdomen påverkar ditt självförtroende, ditt sociala liv, dina hobbyer och relationer är lika viktigt som hur den påverkar din hud!

Utöver dina fysiska symtom och hur sjukdomen påverkar ditt liv, kommer din läkare att vilja veta hur du äter och lever. Ibland är det svårt att förstå sambandet mellan livsstil, matvanor och psoriasis, men din läkare är specialiserad på detta och finns där för att hjälpa dig.

Från andra har jag hört att en anledning till varför man inte delar med sig av hur man lever är att man är rädd för att bli dömd för att leva ohälsosamt. Det är en känsla som ingen tycker om men beror, enligt min erfarenhet, på bristande förtroende mellan läkare och patient. Tillit tar tid att bygga upp, men om du är öppen mot din läkare och berättar vad det skulle innebära för dig att vara fri från psoriasis har du tagit ett stort steg på vägen!

Här kan du läsa mer om andra som valt att tala klarspråk med sin läkare. 

Lycka till!

Var tydlig med vad du vill få ut av din behandling

Alla som lever med psoriasis har rätt att få behandling som ger dem en hud fri från symtom. På engelska kallas detta ”clear skin”. Clear kan ju också betyda tydlig, något som är viktigt att vara för att din läkare ska kunna ge dig den behandling du behöver.

Tips för hur du pratar klarspråk med din läkare

Your voice makes a difference

Be clear about your goals. The power to speak up, feel confident and demand the best care is within you. Sharing your story could be your next step to feeling free from psoriasis—and possibly inspire others to do the same.

Submit your story

Relaterade artiklar