Wytyczne Społeczności

Witamy na stronie CzystaSytuacja.pl, zarządzanej przez AbbVie. Ta strona jest platformą cyfrową, która oferuje narzędzia kompleksowego wsparcia osobom żyjącym z łuszczycą. Zapraszamy do dzielenia się z naszą społecznością osobistymi doświadczeniami związanymi z łuszczycą i prosimy o przestrzeganie Wytycznych Społeczności.

Należy pamiętać, że działamy w wysoce regulowanej branży z wyjątkowymi aspektami prawnymi. Nie możemy angażować się w dyskusje na temat naszych produktów, produktów innych firm ani opcji leczenia. Dyskusje takie najlepiej prowadzić bezpośrednio z pracownikiem służby zdrowia. Z tego względu nie będziemy mogli publikować takich historii, które:

  • Wskazują nazwy handlowe produktów Abbvie lub innych firm albo zawierają treści, które pozwalają na jednoznaczną identyfikację produktu leczniczego.
  • Oferują porady zdrowotne lub medyczne
  • Zawierają treści o charakterze obraźliwym, zniesławiającym, znieważającym, oszczerczym, atakującym, dyskryminującym lub poniżającym
  • Dyskredytują, grożą, pochwalają przemoc lub nielegalne działania
  • Zawierają dane osobowe innych osób, takie jak imiona i nazwiska, adresy e- mail, numery telefonów, zdjęcia osobiste lub filmy wideo
  • Zawierają informacje zastrzeżone, poufne, wrażliwe lub niedostępne publicznie
  • Naruszają prawo autorskie lub inne prawa własności intelektualnej
  • Mają charakter komercyjny w celu sprzedaży produktów i usług lub zdobycia osób zainteresowanych i uczestników dla innych społeczności
  • Zawierają informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd
  • Są zbyt często powtarzane i/lub zakłócają funkcjonowanie społeczności

Przesłane historie, które są publikowane na stronie CzystaSytuacja.pl nie oznaczają poparcia AbbVie dla autora tekstu, ani też, że jesteśmy zaangażowani w relacje biznesowe z autorem tekstu. Wszelkie informacje wyrażone przez AbbVie podlegają czynnikom ryzyka i informacjom o oświadczeniach dotyczących przyszłości zawartym w zgłoszeniach do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, dostępnych pod adresem AbbVie.com. Żadne z treści publikowanych na stronie  Let-Me-Be-Clear.com oraz CzystaSytuacja.pl nie stanowią oferty ani zaproszenia do inwestowania lub dokonywania transakcji na papierach wartościowych AbbVie.

Działania niepożądane

Jeśli uważasz, że wystąpiły u Ciebie jakiekolwiek działania niepożądane produktu AbbVie niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem, farmaceutą lub innym pracownikiem ochrony zdrowia. Możesz zgłosić taką sytuację, problem z produktem lub skierować pytanie dotyczące produktu bezpośrednio do nas, korzystając z formularza dostępnego na stronie www.abbvie.pl w zakładce Kontakt lub telefonicznie: +48 22 372 7800. Radzimy unikać dzielenia się konkretnymi informacjami na temat swojego zdrowia osobistego na CzystaSytuacja.pl, portalach społecznościowych i ogólnie w Internecie.

Wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych umożliwiających identyfikację

AbbVie będzie udostępniać przesłane historie, w tym wszelkie dane osobowe na CzystaSytuacja.pl, wyłącznie za Twoją zgodą. Należy pamiętać, że jeżeli jakikolwiek post będzie dotyczył będzie działań niepożądanych lub problemu związanego z produktem, będziemy musieli zachować i wykorzystywać Twoje dane osobowe takie jak nazwisko, lokalizacja, informacje dotyczące zdrowia lub podobne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje takie mogą być wymagane do przedłożenia do Działu Nadzoru na Bezpieczeństwem Farmakoterapii AbbVie i/lub organów regulacyjnych. Możemy również przechowywać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia audytu. Korzystanie z danych osobowych przez AbbVie podlega zasadom ochrony prywatności AbbVie, z którymi można zapoznać się tutaj.

Dziękujemy za lekturę i odwiedziny portalu CzystaSytuacja.pl